افراش پلاس ؛ واردات ، تامین و پخش متریال دکوراسیون داخلی

۰۲۱ ۸۸۲۸۳۹۰۰

با ما در تماس باشید

تشخیص جنس چوب با استفاده از رنگ، مزه، بو

تشخیص جنس چوب با استفاده از رنگ، مزه ، بو را در این مقاله مورد بررسی قرار میدهیم.

متفاوت بودن رنگ، طعم و بوی چوب ناشی از نوع مواد استخراجی و تنوع رنگی آن دلیلش خاصیت و جنس چوب است، که با دیدن رنگ چوب و مشاهده دقیق نقوش و البته استشمام چوب وطعم و مزه آن ، نوع گونه را تشخیص و همچنین با نگاه دقیق به برگهایش نام درخت را حدس بزنید.

تشخیص جنس چوب با رنگ چوب:

بیشترین اختلاف در لایه درونی چوب وجود دارد و لایه بیرونی آن در اکثر گونه های چوبی، رنگ سفید روشن است. به عنوان مثال: رنگ چوب گردو خاکستری تا قهوه ای مایل به سیاه، چوب راش کرم تا صورتی، رنگ شمشاد زرد لیمویی، رنگ اکالیپتوس قهوه ای مایل به قرمز، رنگ کاج رنگ سفید مایل به کرم می باشد.

دقت کنید زمانی که چوب در فضای باز و زیر نور مستقیم آفتاب قرار میگیرد و یا پس از قطع درخت و تبدیل آن به چوب آلات در صنعت چوب و مبلمان استفاده می شود اکثرا رنگ آن تیره می شود و این تغییر بیشتر در لایه بیرونی به وجود می آید و علت آن وجود مواد شیمیایی داخل چوب است که با اکسیده شدن ترکیبات معدنی این تغییر رنگ به وجود می آید. به عنوان مثلا رنگ چوب توسکا پس از قطع از سفید به قرمز و به مرور زمان قهوه ای مایل به زرد و یا چوب اقاقیا به سبز روشن تا قهوه ای تیره تغییر می یابد.

گونه هایی مانند گردو ، سکویا ، سرو ، سدر، ارس ، کاج  به دلیل داشتن مواد شیمیایی مانند تانن ، رزین ، روغن ، اسید در مقابل حمله قارچ و حشرات مانند سم عمل کرده و از پوسیدن چوب جلو گیری می نمایدرنگ چوب یکی از روش های اصلی تشخیص جنس چوب می باشد.

تنه درخت خام با طرح زیبا تنه درخت خام با رنگ های مختلف

تشخیص جنس چوب با طعم و مزه چوب:

در بعضی از گونه ها تشخیص جنس چوب بر اساس طعم و مزه هم صورت می گیرد و این مطلب عمومیت برای تمام گونه ها را ندارد. طعم چوب ناشی از مواد استخراجی چوب است معمولا طعم چوب های تازه قطع شده بیشتر حس می شود و راحت تر می توانیم نوع گونه را تشخیص دهیم. چوب هایی مانند بلوط حاوی مقداری مواد استخراجی هستند طعم تلخ دارند و چوب گونه لیبوسدروس و چوب نوش از لحاظ ساختمانی شبیه هم هستند اما لیبوسدروس دارای طعم گس (پوست انار را بچشید) و طعم چوب نوش تلخ است.

تشخیص جنس چوب با استفاده از رنگ، مزه ، بو را در این مقاله مورد بررسی قرار میدهیم.

متفاوت بودن رنگ، طعم و بوی چوب ناشی از نوع مواد استخراجی و تنوع رنگی آن دلیلش خاصیت و جنس چوب است، که با دیدن رنگ چوب و مشاهده دقیق نقوش و البته استشمام چوب وطعم و مزه آن ، نوع گونه را تشخیص و همچنین با نگاه دقیق به برگهایش نام درخت را حدس بزنید.

تشخیص جنس چوب با رنگ چوب:

بیشترین اختلاف در لایه درونی چوب وجود دارد و لایه بیرونی آن در اکثر گونه های چوبی، رنگ سفید روشن است. به عنوان مثال: رنگ چوب گردو خاکستری تا قهوه ای مایل به سیاه، چوب راش کرم تا صورتی، رنگ شمشاد زرد لیمویی، رنگ اکالیپتوس قهوه ای مایل به قرمز، رنگ کاج رنگ سفید مایل به کرم می باشد.

دقت کنید زمانی که چوب در فضای باز و زیر نور مستقیم آفتاب قرار میگیرد و یا پس از قطع درخت و تبدیل آن به چوب آلات در صنعت چوب و مبلمان استفاده می شود اکثرا رنگ آن تیره می شود و این تغییر بیشتر در لایه بیرونی به وجود می آید و علت آن وجود مواد شیمیایی داخل چوب است که با اکسیده شدن ترکیبات معدنی این تغییر رنگ به وجود می آید. به عنوان مثلا رنگ چوب توسکا پس از قطع از سفید به قرمز و به مرور زمان قهوه ای مایل به زرد و یا چوب اقاقیا به سبز روشن تا قهوه ای تیره تغییر می یابد.

گونه هایی مانند گردو ، سکویا ، سرو ، سدر، ارس ، کاج  به دلیل داشتن مواد شیمیایی مانند تانن ، رزین ، روغن ، اسید در مقابل حمله قارچ و حشرات مانند سم عمل کرده و از پوسیدن چوب جلو گیری می نمایدرنگ چوب یکی از روش های اصلی تشخیص جنس چوب می باشد.

تنه درخت خام با طرح زیبا تنه درخت خام با رنگ های مختلف

تشخیص جنس چوب با طعم و مزه چوب:

در بعضی از گونه ها تشخیص جنس چوب بر اساس طعم و مزه هم صورت می گیرد و این مطلب عمومیت برای تمام گونه ها را ندارد. طعم چوب ناشی از مواد استخراجی چوب است معمولا طعم چوب های تازه قطع شده بیشتر حس می شود و راحت تر می توانیم نوع گونه را تشخیص دهیم. چوب هایی مانند بلوط حاوی مقداری مواد استخراجی هستند طعم تلخ دارند و چوب گونه لیبوسدروس و چوب نوش از لحاظ ساختمانی شبیه هم هستند اما لیبوسدروس دارای طعم گس (پوست انار را بچشید) و طعم چوب نوش تلخ است.

تشخیص جنس چوب با استفاده از رنگ، مزه ، بو را در این مقاله مورد بررسی قرار میدهیم.

متفاوت بودن رنگ، طعم و بوی چوب ناشی از نوع مواد استخراجی و تنوع رنگی آن دلیلش خاصیت و جنس چوب است، که با دیدن رنگ چوب و مشاهده دقیق نقوش و البته استشمام چوب وطعم و مزه آن ، نوع گونه را تشخیص و همچنین با نگاه دقیق به برگهایش نام درخت را حدس بزنید.

تشخیص جنس چوب با رنگ چوب:

بیشترین اختلاف در لایه درونی چوب وجود دارد و لایه بیرونی آن در اکثر گونه های چوبی، رنگ سفید روشن است. به عنوان مثال: رنگ چوب گردو خاکستری تا قهوه ای مایل به سیاه، چوب راش کرم تا صورتی، رنگ شمشاد زرد لیمویی، رنگ اکالیپتوس قهوه ای مایل به قرمز، رنگ کاج رنگ سفید مایل به کرم می باشد.

دقت کنید زمانی که چوب در فضای باز و زیر نور مستقیم آفتاب قرار میگیرد و یا پس از قطع درخت و تبدیل آن به چوب آلات در صنعت چوب و مبلمان استفاده می شود اکثرا رنگ آن تیره می شود و این تغییر بیشتر در لایه بیرونی به وجود می آید و علت آن وجود مواد شیمیایی داخل چوب است که با اکسیده شدن ترکیبات معدنی این تغییر رنگ به وجود می آید. به عنوان مثلا رنگ چوب توسکا پس از قطع از سفید به قرمز و به مرور زمان قهوه ای مایل به زرد و یا چوب اقاقیا به سبز روشن تا قهوه ای تیره تغییر می یابد.

گونه هایی مانند گردو ، سکویا ، سرو ، سدر، ارس ، کاج  به دلیل داشتن مواد شیمیایی مانند تانن ، رزین ، روغن ، اسید در مقابل حمله قارچ و حشرات مانند سم عمل کرده و از پوسیدن چوب جلو گیری می نمایدرنگ چوب یکی از روش های اصلی تشخیص جنس چوب می باشد.

تشخیص جنس چوب با رنگ چوب تنه درخت خام با طرح زیبا تنه درخت خام با رنگ های مختلف

تشخیص جنس چوب با طعم و مزه چوب:

در بعضی از گونه ها تشخیص جنس چوب بر اساس طعم و مزه هم صورت می گیرد و این مطلب عمومیت برای تمام گونه ها را ندارد. طعم چوب ناشی از مواد استخراجی چوب است معمولا طعم چوب های تازه قطع شده بیشتر حس می شود و راحت تر می توانیم نوع گونه را تشخیص دهیم. چوب هایی مانند بلوط حاوی مقداری مواد استخراجی هستند طعم تلخ دارند و چوب گونه لیبوسدروس و چوب نوش از لحاظ ساختمانی شبیه هم هستند اما لیبوسدروس دارای طعم گس (پوست انار را بچشید) و طعم چوب نوش تلخ است.

تشخیص جنس چوب با طعم و مزه چوب

تشخیص جنس چوب با استفاده از رنگ، مزه ، بو را در این مقاله مورد بررسی قرار میدهیم.

متفاوت بودن رنگ، طعم و بوی چوب ناشی از نوع مواد استخراجی و تنوع رنگی آن دلیلش خاصیت و جنس چوب است، که با دیدن رنگ چوب و مشاهده دقیق نقوش و البته استشمام چوب وطعم و مزه آن ، نوع گونه را تشخیص و همچنین با نگاه دقیق به برگهایش نام درخت را حدس بزنید.

تشخیص جنس چوب با رنگ چوب:

بیشترین اختلاف در لایه درونی چوب وجود دارد و لایه بیرونی آن در اکثر گونه های چوبی، رنگ سفید روشن است. به عنوان مثال: رنگ چوب گردو خاکستری تا قهوه ای مایل به سیاه، چوب راش کرم تا صورتی، رنگ شمشاد زرد لیمویی، رنگ اکالیپتوس قهوه ای مایل به قرمز، رنگ کاج رنگ سفید مایل به کرم می باشد.

دقت کنید زمانی که چوب در فضای باز و زیر نور مستقیم آفتاب قرار میگیرد و یا پس از قطع درخت و تبدیل آن به چوب آلات در صنعت چوب و مبلمان استفاده می شود اکثرا رنگ آن تیره می شود و این تغییر بیشتر در لایه بیرونی به وجود می آید و علت آن وجود مواد شیمیایی داخل چوب است که با اکسیده شدن ترکیبات معدنی این تغییر رنگ به وجود می آید. به عنوان مثلا رنگ چوب توسکا پس از قطع از سفید به قرمز و به مرور زمان قهوه ای مایل به زرد و یا چوب اقاقیا به سبز روشن تا قهوه ای تیره تغییر می یابد.

گونه هایی مانند گردو ، سکویا ، سرو ، سدر، ارس ، کاج  به دلیل داشتن مواد شیمیایی مانند تانن ، رزین ، روغن ، اسید در مقابل حمله قارچ و حشرات مانند سم عمل کرده و از پوسیدن چوب جلو گیری می نمایدرنگ چوب یکی از روش های اصلی تشخیص جنس چوب می باشد.

تنه درخت خام با طرح زیبا تنه درخت خام با رنگ های مختلف

تشخیص جنس چوب با استفاده از رنگ، مزه ، بو را در این مقاله مورد بررسی قرار میدهیم.

متفاوت بودن رنگ، طعم و بوی چوب ناشی از نوع مواد استخراجی و تنوع رنگی آن دلیلش خاصیت و جنس چوب است، که با دیدن رنگ چوب و مشاهده دقیق نقوش و البته استشمام چوب وطعم و مزه آن ، نوع گونه را تشخیص و همچنین با نگاه دقیق به برگهایش نام درخت را حدس بزنید.

تشخیص جنس چوب با رنگ چوب:

بیشترین اختلاف در لایه درونی چوب وجود دارد و لایه بیرونی آن در اکثر گونه های چوبی، رنگ سفید روشن است. به عنوان مثال: رنگ چوب گردو خاکستری تا قهوه ای مایل به سیاه، چوب راش کرم تا صورتی، رنگ شمشاد زرد لیمویی، رنگ اکالیپتوس قهوه ای مایل به قرمز، رنگ کاج رنگ سفید مایل به کرم می باشد.

دقت کنید زمانی که چوب در فضای باز و زیر نور مستقیم آفتاب قرار میگیرد و یا پس از قطع درخت و تبدیل آن به چوب آلات در صنعت چوب و مبلمان استفاده می شود اکثرا رنگ آن تیره می شود و این تغییر بیشتر در لایه بیرونی به وجود می آید و علت آن وجود مواد شیمیایی داخل چوب است که با اکسیده شدن ترکیبات معدنی این تغییر رنگ به وجود می آید. به عنوان مثلا رنگ چوب توسکا پس از قطع از سفید به قرمز و به مرور زمان قهوه ای مایل به زرد و یا چوب اقاقیا به سبز روشن تا قهوه ای تیره تغییر می یابد.

گونه هایی مانند گردو ، سکویا ، سرو ، سدر، ارس ، کاج  به دلیل داشتن مواد شیمیایی مانند تانن ، رزین ، روغن ، اسید در مقابل حمله قارچ و حشرات مانند سم عمل کرده و از پوسیدن چوب جلو گیری می نمایدرنگ چوب یکی از روش های اصلی تشخیص جنس چوب می باشد.

تنه درخت خام با طرح زیبا تنه درخت خام با رنگ های مختلف

طعم و مزه چوب:

در بعضی از گونه ها تشخیص جنس چوب بر اساس طعم و مزه هم صورت می گیرد و این مطلب عمومیت برای تمام گونه ها را ندارد. طعم چوب ناشی از مواد استخراجی چوب است معمولا طعم چوب های تازه قطع شده بیشتر حس می شود و راحت تر می توانیم نوع گونه را تشخیص دهیم. چوب هایی مانند بلوط حاوی مقداری مواد استخراجی هستند طعم تلخ دارند و چوب گونه لیبوسدروس و چوب نوش از لحاظ ساختمانی شبیه هم هستند اما لیبوسدروس دارای طعم گس (پوست انار را بچشید) و طعم چوب نوش تلخ است.

بوی چوب:

در شمال ایران کمد های لباس از جنس چوب زربین ساخته می شود یا برای نگهداری لباس یا مسافرت چند تکه چوب زربین را داخل چمدان می گذاشتند به این علت که جنس چوب زربین دارای بوی مخصوصی است و باعث می شود حشرات چوبخوار به آن نزدیک نشوند. البته بوی چوب علت بادوام بودن چوب نیست بلکه بعضی از گونه ها دوام طبیعی بالا دارند و فاقد هرگونه بو هستند.

چوب کاج بوی رزین ، چوب افرا بوی توت فرنگی ، چوب تیک بوی چرم سوخته ، چوب سراتوپتانوس بوی کارامل ، چوب کاتالپا بوی نفت ، چوب زربین بوی مطبوع ، چوب سرخدار بوی نامطبوع دارند. بوی چوب در اثر گذشت زمان و تحت تاثیر عوامل خارجی به تدریج کاهش می یابد پس تشخیص چوب با استفاده از بو همیشه امکان پذیر نیست.

شبیه سازی چوب:

در بازار امروزی به دلیل گران بودن محصولاتی که از جنس چوب طبیعی استفاده میکنند بسیار کم شده است به همین علت تولید کنندگان محصولات ام دی اف با روکش هایی کاملا شبیه به چوب تولید میکنند که در اصطلاح به آن ام دی اف سینکرونایز میگویند. برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله ام دی اف سینکرونایز چیست را مطالعه فرمایید.

ام دی اف سینکرونایز هایمچ

طعم و مزه چوب:

در بعضی از گونه ها تشخیص جنس چوب بر اساس طعم و مزه هم صورت می گیرد و این مطلب عمومیت برای تمام گونه ها را ندارد. طعم چوب ناشی از مواد استخراجی چوب است معمولا طعم چوب های تازه قطع شده بیشتر حس می شود و راحت تر می توانیم نوع گونه را تشخیص دهیم. چوب هایی مانند بلوط حاوی مقداری مواد استخراجی هستند طعم تلخ دارند و چوب گونه لیبوسدروس و چوب نوش از لحاظ ساختمانی شبیه هم هستند اما لیبوسدروس دارای طعم گس (پوست انار را بچشید) و طعم چوب نوش تلخ است.

بوی چوب:

در شمال ایران کمد های لباس از جنس چوب زربین ساخته می شود یا برای نگهداری لباس یا مسافرت چند تکه چوب زربین را داخل چمدان می گذاشتند به این علت که جنس چوب زربین دارای بوی مخصوصی است و باعث می شود حشرات چوبخوار به آن نزدیک نشوند. البته بوی چوب علت بادوام بودن چوب نیست بلکه بعضی از گونه ها دوام طبیعی بالا دارند و فاقد هرگونه بو هستند.

چوب کاج بوی رزین ، چوب افرا بوی توت فرنگی ، چوب تیک بوی چرم سوخته ، چوب سراتوپتانوس بوی کارامل ، چوب کاتالپا بوی نفت ، چوب زربین بوی مطبوع ، چوب سرخدار بوی نامطبوع دارند. بوی چوب در اثر گذشت زمان و تحت تاثیر عوامل خارجی به تدریج کاهش می یابد پس تشخیص چوب با استفاده از بو همیشه امکان پذیر نیست.

شبیه سازی چوب:

در بازار امروزی به دلیل گران بودن محصولاتی که از جنس چوب طبیعی استفاده میکنند بسیار کم شده است به همین علت تولید کنندگان محصولات ام دی اف با روکش هایی کاملا شبیه به چوب تولید میکنند که در اصطلاح به آن ام دی اف سینکرونایز میگویند. برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله ام دی اف سینکرونایز چیست را مطالعه فرمایید.

ام دی اف سینکرونایز هایمچ

بوی چوب:

در شمال ایران کمد های لباس از جنس چوب زربین ساخته می شود یا برای نگهداری لباس یا مسافرت چند تکه چوب زربین را داخل چمدان می گذاشتند به این علت که جنس چوب زربین دارای بوی مخصوصی است و باعث می شود حشرات چوبخوار به آن نزدیک نشوند. البته بوی چوب علت بادوام بودن چوب نیست بلکه بعضی از گونه ها دوام طبیعی بالا دارند و فاقد هرگونه بو هستند.

چوب کاج بوی رزین ، چوب افرا بوی توت فرنگی ، چوب تیک بوی چرم سوخته ، چوب سراتوپتانوس بوی کارامل ، چوب کاتالپا بوی نفت ، چوب زربین بوی مطبوع ، چوب سرخدار بوی نامطبوع دارند. بوی چوب در اثر گذشت زمان و تحت تاثیر عوامل خارجی به تدریج کاهش می یابد پس تشخیص چوب با استفاده از بو همیشه امکان پذیر نیست.

شبیه سازی چوب:

در بازار امروزی به دلیل گران بودن محصولاتی که از جنس چوب طبیعی استفاده میکنند بسیار کم شده است به همین علت تولید کنندگان محصولات ام دی اف با روکش هایی کاملا شبیه به چوب تولید میکنند که در اصطلاح به آن ام دی اف سینکرونایز میگویند. برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله ام دی اف سینکرونایز چیست را مطالعه فرمایید.

ام دی اف سینکرونایز هایمچ

بوی چوب:

در شمال ایران کمد های لباس از جنس چوب زربین ساخته می شود یا برای نگهداری لباس یا مسافرت چند تکه چوب زربین را داخل چمدان می گذاشتند به این علت که جنس چوب زربین دارای بوی مخصوصی است و باعث می شود حشرات چوبخوار به آن نزدیک نشوند. البته بوی چوب علت بادوام بودن چوب نیست بلکه بعضی از گونه ها دوام طبیعی بالا دارند و فاقد هرگونه بو هستند.

چوب کاج بوی رزین ، چوب افرا بوی توت فرنگی ، چوب تیک بوی چرم سوخته ، چوب سراتوپتانوس بوی کارامل ، چوب کاتالپا بوی نفت ، چوب زربین بوی مطبوع ، چوب سرخدار بوی نامطبوع دارند. بوی چوب در اثر گذشت زمان و تحت تاثیر عوامل خارجی به تدریج کاهش می یابد پس تشخیص چوب با استفاده از بو همیشه امکان پذیر نیست.

شبیه سازی چوب:

در بازار امروزی به دلیل گران بودن محصولاتی که از جنس چوب طبیعی استفاده میکنند بسیار کم شده است به همین علت تولید کنندگان محصولات ام دی اف با روکش هایی کاملا شبیه به چوب تولید میکنند که در اصطلاح به آن ام دی اف سینکرونایز میگویند. برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله ام دی اف سینکرونایز چیست را مطالعه فرمایید.

ام دی اف سینکرونایز هایمچ

بوی چوب:

در شمال ایران کمد های لباس از جنس چوب زربین ساخته می شود یا برای نگهداری لباس یا مسافرت چند تکه چوب زربین را داخل چمدان می گذاشتند به این علت که جنس چوب زربین دارای بوی مخصوصی است و باعث می شود حشرات چوبخوار به آن نزدیک نشوند. البته بوی چوب علت بادوام بودن چوب نیست بلکه بعضی از گونه ها دوام طبیعی بالا دارند و فاقد هرگونه بو هستند.

چوب کاج بوی رزین ، چوب افرا بوی توت فرنگی ، چوب تیک بوی چرم سوخته ، چوب سراتوپتانوس بوی کارامل ، چوب کاتالپا بوی نفت ، چوب زربین بوی مطبوع ، چوب سرخدار بوی نامطبوع دارند. بوی چوب در اثر گذشت زمان و تحت تاثیر عوامل خارجی به تدریج کاهش می یابد پس تشخیص چوب با استفاده از بو همیشه امکان پذیر نیست.

شبیه سازی چوب:

در بازار امروزی به دلیل گران بودن محصولاتی که از جنس چوب طبیعی استفاده میکنند بسیار کم شده است به همین علت تولید کنندگان محصولات ام دی اف با روکش هایی کاملا شبیه به چوب تولید میکنند که در اصطلاح به آن ام دی اف سینکرونایز میگویند. برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله ام دی اف سینکرونایز چیست را مطالعه فرمایید.

ام دی اف سینکرونایز هایمچ

این مقاله برای شما چقدر کاربردی بوده ؟

بر روی ستاره ها کلیک کنید و امتیاز دهید

متوسط امتیاز : 0 / 5. تعداد امتیار ها 0

اولین نفری باشید که امتیاز می دهد

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
WeCreativez WhatsApp Support
تیم افراش پلاس هر لحظه آماده پاسخگویی به پرسش های شماست.
👋 سلام دوست عزیز، چه کمکی از دست من بر میاد ؟