استفاده بهینه از فضاهای پِرت در آشپزخانه

 

امروزه استفاده ی بهینه از فضاهای پِرت در آشپزخانه یکی از نکات کلیدی در طراحی بشمار می رود.

در این مقاله به تعدادی ترفند ساده اشاره خواهیم کرد که با استفاده از آنها می توانید در آشپزخانه های کوچک هم فضاهای کاربردی و مناسب به وجود بیاورید.

ادامه مطلب