سبک دکوراسیون داخلی و انواع آن

دکوراسیون داخلی هنر و علم ارتقا و بهبود فضای داخلی یک بنا میباشد، به گونه ای که یک فضای سالمتر و چشم نواز تر را برای افراد فراهم کند.

سبک دکوراسیون داخلی به واسطه تنوع سلایق، فرهنگ ها و محیط ها به وجود آمده اند. به خاطر داشته باشید همه سبک ها موظف به رعایت المان های اصلی طراحی داخلی هستند.ادامه مطلب