همایش سالانه صنف درودگران – شهر یزد

سومین همایش آموزشی اتحادیه صنف درودگران شهر یزد در آذر ماه امسال برگزار شد . این همایش به مانند سال های گذشته با استقبال گسترده همکاران و مسئولین استانی برگزار شد.

ادامه مطلب