تاثیر اکسسوری در آشپزخانه های امروزی

در زمان های گذشته با توجه به فضای بزرگ آشپزخانه ها استفاده از همه فضاها چندان مورد توجه نبوده اما امروزه استفاده بهینه از این فضاها یکی از موضوعات مهم در طراحی دکوراسیون آشپزخانه می باشد. استفاده از اکسسوری های جدید کمک زیادی به طراحان کرده تا با بکار بردن آنها از کمترین فضا بیشترین بهره را ببرند.ادامه مطلب