خش پذیری مارمونایت

میزان خش پذیری مارمونایت به دلیل اینکه متریالی است جدید و خلاقانه که نمونه مشابهی در بازار ایران ندارد، برای بسیاری جای سوال است. از همین رو در این مقاله به صورت تخصصی به مقوله خش پذیری میپردازیم.

ادامه مطلب