دانسیته چیست ؟

دانسیته مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده می‌باشد.

دانسیته (تراکم جرم) یک جسم با جرم آن جسم رابطه مستقیم دارد و به این معنی است که هرچه جسم سنگین‌تر باشد، دانسیته آن بیشتر است.

ادامه مطلب