واردات، تامین و پخش متریال دکوراسیون داخلی

برچسب: سبک دکوراسیون

انواع سبک دکوراسیون

سبک خانه روستایی در دکوراسیون داخلی

در سلسه مقالات انواع سبک دکوراسیون داخلی، به 8 سبک اصلی پرداختیم. ویژگی ها، شباهت و تفاوت های آنها را معرفی کردیم. در ادامه و جهت تکمیل لیست به سایر سبک ها میپردازیم. این سبک های دکوراسیون یا زیرمجموعه سایر سبک های اصلی هستند و یا از محبوبیت کمتری برخوردارند.

در این مقاله به سبک خانه روستایی و سادگی آن خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

طراحی انتزاعی و خلاقانه فضا با دکوراسیون سبک انتخابی
انواع سبک دکوراسیون

سبک انتخابی در دکوراسیون داخلی

در سلسه مقالات انواع سبک دکوراسیون داخلی، به 8 سبک اصلی پرداختیم. ویژگی ها، شباهت و تفاوت های آنها را معرفی کردیم. در ادامه و جهت تکمیل لیست به سایر سبک ها میپردازیم. این سبک های دکوراسیون یا زیرمجموعه سایر سبک های اصلی هستند و یا از محبوبیت کمتری برخوردارند.

در این مقاله به سبک انتخابی ( Eclectic ) خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

دکوراسیون داخلی سبک نخ نمای شیک
انواع سبک دکوراسیون

سبک نخ نمای شیک در دکوراسیون داخلی

در سلسه مقالات انواع سبک دکوراسیون داخلی، به 8 سبک اصلی پرداختیم. ویژگی ها، شباهت و تفاوت های آنها را معرفی کردیم. در ادامه و جهت تکمیل لیست به سایر سبک ها میپردازیم. این سبک های دکوراسیون یا زیرمجموعه سایر سبک های اصلی هستند و یا از محبوبیت کمتری برخوردارند.

در این مقاله به سبک Shabby-Chic میپزدازیم که به نخ نمای شیک ترجمه میشود.

ادامه مطلب

دکوراسیون سبک میانه قرن 20 با نمای تمام سفید
انواع سبک دکوراسیون

سبک میانه قرن 20

در سلسه مقالات انواع سبک دکوراسیون داخلی، به 8 سبک اصلی پرداختیم. ویژگی ها، شباهت و تفاوت های آنها را معرفی کردیم. در ادامه و جهت تکمیل لیست به سایر سبک ها میپردازیم. این سبک های دکوراسیون یا زیرمجموعه سایر سبک های اصلی هستند و یا از محبوبیت کمتری برخوردارند.

در این مقاله به سبک Midcentury میپزدازیم که به میانه قرن 20 میلادی ترجمه میشود.

ادامه مطلب

دکوراسیون داخلی سبک کولی
انواع سبک دکوراسیون, سبک کولی (Bohemian)

سبک کولی

در این سلسله مقالات به انواع سبک در دکوراسیون داخلی، تفاوتها، جزییات، مشخصه های هر کدام خواهیم پرداخت. با نگارش این مجموعه امیدواریم که توانسته باشیم کمکی هر چند کوچک در انتخاب سبک مورد نظر شما کرده باشیم.

در این مقاله به سبک کولی خواهیم پرداخت و ویژگی های آن را بیان خواهیم نمود.

ادامه مطلب

دکوراسیون داخلی سبک ساحلی
انواع سبک دکوراسیون, سبک ساحلی (Beach-Nautical)

سبک ساحلی

در این سلسله مقالات به انواع سبک در دکوراسیون داخلی، تفاوتها، جزییات، مشخصه های هر کدام خواهیم پرداخت. با نگارش این مجموعه امیدواریم که توانسته باشیم کمکی هر چند کوچک در انتخاب سبک مورد نظر شما کرده باشیم.

در این مقاله به سبک ساحلی خواهیم پرداخت و ویژگی های آن را بیان خواهیم نمود.

ادامه مطلب