7 ایده جذاب برای متفاوت کردن ورودی آپارتمان خود

وروردی

اولین فضایی از خانه که تاثیر به سزایی بر روی شخص میگذارد ورودی هر خانه است ، که شخص با دیدن آن میتواند تصویر ذهنی کلی نسبت به محیط خانه داشته باشد ، بدین منظور نباید از چنین فضایی غافل بود و با تفکیک ورودی از سایر فضاها آن را پر اهمیت شمرد.

ادامه مطلب