سبک مینیمال در دکوراسیون داخلی

در سلسه مقالات انواع سبک دکوراسیون داخلی، به 8 سبک اصلی پرداختیم. ویژگی ها، شباهت و تفاوت های آنها را معرفی کردیم. در ادامه و جهت تکمیل لیست به سایر سبک ها میپردازیم. این سبک های دکوراسیون یا زیرمجموعه سایر سبک های اصلی هستند و یا از محبوبیت کمتری برخوردارند.

در این مقاله به سبک مینیمال میپزدازیم. هر چند همچنان بر سر اینکه آیا مینیمال واقعا سبک محسوب میشود یا خیر بحث وجود دارد ولی ما به آن خواهیم پزداخت چراکه بسیار پرطرفدار است.

ادامه مطلب